ENG

PRIVACY POLICY

Tara Mediation is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Tara Mediation verzamelt daarom via dat bezoek geen persoonlijke gegevens voor commercieel of promotioneel gebruik. 

Op sommige plaatsen kunt u zelf persoonlijke gegevens intoetsen, bijvoorbeeld als u het contactformulier invult of als u ons een e-mail zendt. Uw gegevens worden dan gebruikt om uw vraag of verzoek te beantwoorden en deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, zonder uw toestemming.

Statistische gegevens worden aangewend om onze informatieverstrekking en service te optimaliseren.

go-back
twitter@taramediation linkedin tara mediation facebook tara mediation pinterest tara mediation youtube tara mediation

Fotografie: Christina Stoian